طراحی وب سایت بازار ملک

بازار ملک

در این سایت فقط ثبت انواع ملک بصورت رایگان و با تعرفه و آگهی تبلیغاتی  مشاغل مرتبط با ملک نمایش داده میشود و تمامی قراردادها میبایست طبق قانون  و مقررات مشاورین املاک  در دفتر املاک تنظیم شود و از طریق سایت هیچ شخصی  حق دریافت وجه نقد ، پیش پرداخت یا تنظیم قرارداد اینترنتی و غیره را  ندارد.

تکنولوژی طراحی وب سایت

بازار ملک