طراحی وب سایت مشاورین املاک فدک

مشاورین املاک فدک
مشاورین املاک فدک

گروه  مشاورین املاک فدک با کادری مجرب وتحصیل کرده دارای پروانه ای کسب وپروانه  ای تخصصی به شماره 2500از اتحاد یه مشاورین املاک شهریار می باشد..این گروه  با شرکت در کلاسهای ثبت اسناد،وکلاسهای آشنایی باکلیات عقود ومعاملات و  آئین نگارش قرادادها وبا آشنایی کامل از اراضی شهرستان  شهریار ،شهرک  وحیدیه وشهرستانهای اطراف تهران واستانهای اطراف تهران

تکنولوژی طراحی وب سایت

مشاورین املاک فدک